Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

32°

-

17

Februari

59%

32°

-

17

Mars

62%

32°

-

15

April

74%

32°

-

10

Maj

77%

32°

-

7

Juni

81%

32°

-

6

Juli

90%

32°

-

2

Augusti

92%

32°

-

1

September

88%

33°

-

1

Oktober

83%

34°

-

2

November

72%

33°

-

5

December

61%

32°

-

14