Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

32°

-

9

Februari

56%

32°

-

7

Mars

54%

32°

-

9

April

54%

33°

-

11

Maj

51%

33°

-

13

Juni

53%

32°

-

10

Juli

53%

32°

-

10

Augusti

49%

33°

-

13

September

43%

33°

-

15

Oktober

41%

33°

-

18

November

41%

33°

-

17

December

43%

32°

-

13