Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

11

Februari

36%

-

10

Mars

42%

10°

-

11

April

47%

16°

-

12

Maj

51%

20°

-

13

Juni

50%

24°

-

14

Juli

56%

26°

-

13

Augusti

56%

25°

-

13

September

52%

21°

-

11

Oktober

46%

16°

-

10

November

30%

-

12

December

25%

-

11