Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

12

Februari

31%

-

11

Mars

36%

-

11

April

40%

14°

-

12

Maj

42%

19°

-

13

Juni

44%

22°

-

13

Juli

48%

24°

-

11

Augusti

48%

24°

-

11

September

46%

20°

-

9

Oktober

45%

15°

-

9

November

26%

-

12

December

21%

-

12