Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

11

Februari

31%

-

11

Mars

38%

10°

-

11

April

43%

16°

-

11

Maj

47%

21°

-

13

Juni

47%

24°

-

13

Juli

52%

26°

-

12

Augusti

52%

25°

-

12

September

47%

22°

-

10

Oktober

44%

16°

-

9

November

26%

-

12

December

21%

-

12