Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

11

Februari

30%

-

10

Mars

34%

10°

-

10

April

37%

16°

-

11

Maj

38%

21°

-

11

Juni

40%

24°

-

12

Juli

43%

26°

-

10

Augusti

42%

26°

-

10

September

43%

22°

-

9

Oktober

44%

16°

-

8

November

25%

-

12

December

19%

-

11