Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-

13

Februari

27%

-

12

Mars

36%

-

11

April

42%

16°

-

12

Maj

45%

20°

-

14

Juni

45%

24°

-

15

Juli

50%

26°

-

13

Augusti

51%

25°

-

12

September

47%

21°

-

9

Oktober

42%

15°

-

9

November

20%

-

13

December

15%

-

14