Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

11

Februari

30%

-

11

Mars

38%

10°

-

11

April

44%

16°

-

12

Maj

49%

21°

-

13

Juni

52%

24°

-

14

Juli

58%

26°

-

12

Augusti

58%

26°

-

11

September

53%

22°

-

10

Oktober

48%

16°

-

9

November

27%

-

12

December

21%

-

13