Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

27°

27°

11

Februari

67%

28°

27°

9

Mars

66%

28°

27°

9

April

63%

28°

27°

9

Maj

55%

29°

28°

12

Juni

57%

30°

28°

12

Juli

63%

30°

29°

14

Augusti

64%

30°

29°

14

September

57%

30°

29°

15

Oktober

60%

29°

29°

16

November

64%

28°

29°

13

December

65%

27°

28°

12