Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

27°

27°

9

Februari

62%

27°

27°

8

Mars

62%

28°

27°

8

April

60%

28°

27°

9

Maj

50%

29°

28°

12

Juni

53%

30°

29°

12

Juli

60%

30°

29°

14

Augusti

59%

31°

30°

14

September

53%

30°

30°

15

Oktober

55%

30°

30°

16

November

57%

28°

29°

11

December

58%

27°

28°

10