Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

12

Februari

34%

-

11

Mars

40%

11°

-

13

April

45%

16°

-

14

Maj

49%

21°

-

15

Juni

50%

24°

-

16

Juli

59%

26°

-

14

Augusti

58%

25°

-

14

September

52%

22°

-

12

Oktober

42%

16°

-

12

November

27%

-

13

December

24%

-

13