Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

12

Februari

32%

-

12

Mars

38%

11°

-

13

April

44%

16°

-

14

Maj

48%

21°

-

14

Juni

51%

24°

-

15

Juli

60%

26°

-

13

Augusti

60%

26°

-

13

September

52%

22°

-

12

Oktober

42%

16°

-

12

November

25%

-

13

December

21%

-

13