Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

11

Februari

39%

-

10

Mars

44%

10°

-

11

April

48%

16°

-

13

Maj

54%

20°

-

14

Juni

53%

24°

-

15

Juli

60%

26°

-

14

Augusti

60%

25°

-

14

September

55%

21°

-

12

Oktober

47%

16°

-

11

November

32%

-

12

December

29%

-

11