Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-

12

Februari

30%

-

11

Mars

38%

12°

-

12

April

44%

17°

-

13

Maj

48%

22°

-

13

Juni

51%

25°

-

14

Juli

59%

27°

-

12

Augusti

59%

27°

-

11

September

53%

24°

-

10

Oktober

46%

18°

-

10

November

27%

10°

-

13

December

20%

-

13