Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

26°

-

13

Februari

56%

27°

-

9

Mars

65%

30°

-

6

April

62%

31°

-

6

Maj

64%

31°

-

10

Juni

54%

30°

-

18

Juli

51%

30°

-

20

Augusti

53%

30°

-

20

September

48%

30°

-

19

Oktober

50%

28°

-

18

November

48%

26°

-

16

December

50%

26°

-

15