Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

27°

-

12

Februari

63%

29°

-

8

Mars

70%

31°

-

6

April

68%

32°

-

6

Maj

67%

32°

-

11

Juni

56%

30°

-

18

Juli

51%

30°

-

19

Augusti

52%

30°

-

19

September

48%

30°

-

20

Oktober

50%

28°

-

19

November

53%

27°

-

15

December

55%

27°

-

13