Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

24°

-

13

Februari

56%

26°

-

9

Mars

62%

29°

-

7

April

64%

30°

-

7

Maj

60%

30°

-

15

Juni

51%

28°

-

24

Juli

50%

27°

-

24

Augusti

50%

28°

-

23

September

46%

28°

-

23

Oktober

48%

26°

-

20

November

47%

25°

-

15

December

50%

24°

-

14