Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

74%

30°

-

5

Februari

77%

31°

-

4

Mars

78%

33°

-

4

April

72%

33°

-

6

Maj

65%

32°

-

16

Juni

58%

30°

-

22

Juli

59%

30°

-

18

Augusti

62%

31°

-

19

September

57%

30°

-

23

Oktober

60%

30°

-

20

November

65%

30°

-

10

December

71%

29°

-

7