Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

27°

27°

16

Februari

58%

28°

27°

11

Mars

64%

29°

27°

8

April

68%

30°

28°

6

Maj

66%

31°

28°

9

Juni

57%

31°

29°

16

Juli

57%

30°

28°

19

Augusti

57%

31°

29°

20

September

57%

31°

30°

18

Oktober

53%

29°

29°

21

November

53%

28°

28°

19

December

54%

27°

27°

18