Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

13

Februari

48%

-

12

Mars

48%

10°

-

13

April

52%

14°

-

13

Maj

57%

20°

-

12

Juni

65%

24°

-

9

Juli

76%

27°

-

7

Augusti

74%

27°

-

8

September

68%

23°

-

7

Oktober

57%

16°

-

10

November

47%

11°

-

12

December

41%

-

14