Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

13

Februari

52%

-

13

Mars

54%

12°

-

12

April

56%

16°

-

12

Maj

63%

21°

-

10

Juni

74%

25°

-

7

Juli

85%

28°

-

5

Augusti

83%

28°

-

5

September

75%

25°

-

6

Oktober

62%

18°

-

10

November

52%

14°

-

13

December

47%

-

14