Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

10°

14°

9

Februari

45%

11°

13°

9

Mars

52%

14°

14°

9

April

60%

18°

15°

9

Maj

68%

23°

18°

8

Juni

77%

28°

22°

5

Juli

86%

30°

25°

4

Augusti

85%

29°

26°

3

September

75%

26°

24°

4

Oktober

58%

20°

21°

7

November

49%

16°

18°

10

December

42%

12°

15°

10