Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

12

Februari

53%

-

12

Mars

54%

11°

-

12

April

57%

16°

-

12

Maj

63%

21°

-

11

Juni

73%

26°

-

7

Juli

83%

29°

-

5

Augusti

82%

28°

-

5

September

74%

25°

-

6

Oktober

61%

18°

-

10

November

52%

13°

-

12

December

47%

-

13