Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

13

Februari

53%

-

13

Mars

53%

-

13

April

54%

14°

-

13

Maj

60%

19°

-

12

Juni

69%

23°

-

9

Juli

80%

26°

-

6

Augusti

78%

26°

-

7

September

72%

22°

-

6

Oktober

60%

16°

-

10

November

51%

11°

-

13

December

47%

-

14