Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

12

Februari

53%

-

12

Mars

53%

10°

-

12

April

56%

15°

-

12

Maj

61%

20°

-

12

Juni

71%

25°

-

8

Juli

81%

28°

-

6

Augusti

80%

28°

-

6

September

73%

24°

-

6

Oktober

60%

17°

-

10

November

52%

12°

-

13

December

47%

-

14