Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

8

Februari

42%

-

8

Mars

46%

13°

-

7

April

54%

18°

-

8

Maj

58%

23°

-

9

Juni

66%

28°

-

7

Juli

74%

30°

-

4

Augusti

74%

30°

-

5

September

69%

26°

-

4

Oktober

56%

20°

-

6

November

42%

13°

-

8

December

36%

-

8