Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

9

Februari

51%

-

8

Mars

50%

12°

-

8

April

56%

17°

-

7

Maj

60%

22°

-

8

Juni

67%

27°

-

6

Juli

75%

29°

-

4

Augusti

76%

29°

-

4

September

71%

25°

-

4

Oktober

58%

19°

-

6

November

46%

14°

-

8

December

44%

-

9