Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

8

Februari

41%

10°

-

7

Mars

46%

14°

-

7

April

54%

19°

-

7

Maj

59%

24°

-

8

Juni

67%

29°

-

6

Juli

74%

31°

-

4

Augusti

74%

31°

-

4

September

68%

27°

-

3

Oktober

55%

21°

-

6

November

42%

14°

-

7

December

36%

-

8