Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

8

Februari

46%

-

8

Mars

48%

12°

-

7

April

55%

16°

-

8

Maj

59%

22°

-

8

Juni

67%

26°

-

6

Juli

75%

28°

-

5

Augusti

76%

28°

-

5

September

70%

24°

-

4

Oktober

57%

19°

-

6

November

45%

13°

-

8

December

40%

-

9