Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

12°

14°

9

Februari

46%

12°

14°

9

Mars

52%

14°

14°

8

April

61%

19°

15°

8

Maj

69%

24°

18°

5

Juni

80%

28°

22°

3

Juli

87%

31°

24°

2

Augusti

87%

30°

25°

2

September

78%

27°

24°

2

Oktober

62%

21°

21°

6

November

51%

17°

18°

9

December

44%

13°

16°

10