Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

10

Februari

45%

10°

-

10

Mars

47%

13°

-

10

April

55%

18°

-

10

Maj

61%

24°

-

10

Juni

70%

28°

-

7

Juli

77%

31°

-

5

Augusti

77%

30°

-

5

September

69%

27°

-

5

Oktober

54%

20°

-

9

November

46%

14°

-

11

December

41%

10°

-

11