Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

8

Februari

45%

-

7

Mars

47%

13°

-

7

April

55%

18°

-

7

Maj

59%

23°

-

8

Juni

67%

27°

-

6

Juli

75%

30°

-

4

Augusti

75%

29°

-

4

September

70%

26°

-

4

Oktober

56%

20°

-

5

November

44%

14°

-

7

December

39%

-

8