Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

13

Februari

49%

-

13

Mars

51%

12°

-

13

April

54%

16°

-

13

Maj

61%

21°

-

11

Juni

71%

25°

-

7

Juli

82%

28°

-

5

Augusti

80%

28°

-

6

September

72%

24°

-

6

Oktober

60%

18°

-

10

November

49%

13°

-

13

December

44%

-

14