Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

11

Februari

46%

-

11

Mars

47%

10°

-

11

April

52%

15°

-

11

Maj

56%

20°

-

12

Juni

63%

25°

-

10

Juli

72%

27°

-

7

Augusti

73%

27°

-

6

September

68%

23°

-

6

Oktober

57%

17°

-

8

November

46%

11°

-

10

December

38%

-

12