Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

11

Februari

46%

-

11

Mars

47%

-

11

April

52%

14°

-

12

Maj

55%

20°

-

13

Juni

62%

24°

-

10

Juli

72%

26°

-

7

Augusti

72%

26°

-

7

September

68%

22°

-

6

Oktober

57%

16°

-

8

November

46%

10°

-

10

December

39%

-

12