Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

9

Februari

42%

-

8

Mars

46%

12°

-

8

April

53%

17°

-

9

Maj

57%

22°

-

10

Juni

65%

27°

-

8

Juli

73%

29°

-

5

Augusti

73%

29°

-

5

September

68%

25°

-

4

Oktober

56%

19°

-

6

November

43%

12°

-

8

December

37%

-

9