Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

10

Februari

43%

-

10

Mars

46%

12°

-

10

April

53%

17°

-

10

Maj

57%

22°

-

11

Juni

65%

27°

-

9

Juli

73%

30°

-

6

Augusti

73%

29°

-

6

September

68%

26°

-

5

Oktober

55%

19°

-

8

November

44%

12°

-

10

December

38%

-

11