Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

9

Februari

40%

-

9

Mars

45%

13°

-

9

April

53%

19°

-

9

Maj

57%

24°

-

10

Juni

65%

28°

-

8

Juli

73%

31°

-

5

Augusti

73%

30°

-

5

September

67%

27°

-

5

Oktober

55%

20°

-

7

November

42%

13°

-

9

December

35%

-

10