Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

10

Februari

49%

-

10

Mars

49%

12°

-

10

April

56%

18°

-

10

Maj

60%

23°

-

11

Juni

68%

27°

-

8

Juli

76%

30°

-

6

Augusti

76%

30°

-

5

September

70%

26°

-

5

Oktober

56%

19°

-

8

November

48%

13°

-

11

December

43%

-

11