Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

31°

27°

5

Februari

55%

31°

27°

7

Mars

53%

31°

28°

11

April

53%

31°

28°

12

Maj

50%

30°

28°

18

Juni

36%

28°

27°

22

Juli

33%

27°

24°

14

Augusti

32%

27°

23°

13

September

38%

28°

24°

14

Oktober

53%

29°

26°

16

November

60%

30°

28°

11

December

54%

30°

28°

8