Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

32°

-

5

Februari

56%

33°

-

10

Mars

54%

33°

-

13

April

54%

32°

-

13

Maj

54%

31°

-

17

Juni

39%

29°

-

20

Juli

33%

28°

-

14

Augusti

34%

28°

-

13

September

40%

29°

-

16

Oktober

56%

30°

-

17

November

63%

31°

-

11

December

57%

31°

-

10