Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

12

Februari

39%

-

12

Mars

40%

10°

-

12

April

44%

16°

-

13

Maj

48%

21°

-

15

Juni

53%

24°

-

14

Juli

53%

26°

-

11

Augusti

57%

26°

-

10

September

57%

23°

-

10

Oktober

52%

17°

-

11

November

40%

11°

-

11

December

35%

-

13