Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

11

Februari

56%

-

10

Mars

52%

-

12

April

51%

14°

-

13

Maj

54%

18°

-

16

Juni

58%

21°

-

14

Juli

60%

24°

-

10

Augusti

62%

24°

-

9

September

65%

21°

-

8

Oktober

59%

15°

-

10

November

50%

-

10

December

48%

-

11