Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

11

Februari

36%

-

11

Mars

39%

-

12

April

42%

15°

-

13

Maj

48%

20°

-

16

Juni

54%

24°

-

15

Juli

57%

27°

-

11

Augusti

60%

27°

-

10

September

58%

23°

-

9

Oktober

50%

16°

-

10

November

38%

10°

-

10

December

33%

-

11