Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

13%

-

20

Februari

25%

-

15

Mars

25%

-

19

April

29%

10°

-

17

Maj

29%

13°

-

16

Juni

27%

16°

-

16

Juli

24%

17°

-

17

Augusti

26%

17°

-

18

September

24%

14°

-

20

Oktober

22%

12°

-

21

November

15%

-

20

December

10%

-

21