Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-

20

Februari

24%

-

16

Mars

27%

-

18

April

32%

10°

-

16

Maj

34%

14°

-

16

Juni

33%

17°

-

14

Juli

31%

18°

-

14

Augusti

32%

18°

-

16

September

29%

15°

-

17

Oktober

26%

12°

-

18

November

24%

-

18

December

18%

-

18