Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

19

Februari

24%

-

16

Mars

28%

-

18

April

32%

10°

-

16

Maj

34%

12°

-

16

Juni

34%

16°

-

14

Juli

31%

17°

-

14

Augusti

34%

17°

-

16

September

31%

15°

-

16

Oktober

27%

12°

-

17

November

26%

-

18

December

20%

-

18