Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

18

Februari

25%

-

14

Mars

30%

-

16

April

37%

12°

-

14

Maj

42%

16°

-

14

Juni

42%

19°

-

12

Juli

38%

21°

-

12

Augusti

42%

21°

-

12

September

39%

19°

-

12

Oktober

34%

14°

-

13

November

26%

-

17

December

21%

-

16