Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-

17

Februari

24%

-

13

Mars

29%

10°

-

15

April

34%

12°

-

14

Maj

40%

16°

-

14

Juni

39%

19°

-

11

Juli

38%

22°

-

11

Augusti

41%

21°

-

12

September

37%

19°

-

12

Oktober

32%

15°

-

14

November

24%

10°

-

16

December

17%

-

16