Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

17

Februari

25%

-

14

Mars

30%

-

16

April

36%

12°

-

14

Maj

39%

16°

-

14

Juni

38%

19°

-

12

Juli

38%

21°

-

12

Augusti

40%

21°

-

13

September

37%

18°

-

14

Oktober

31%

14°

-

16

November

25%

10°

-

16

December

19%

-

17